ثبت نام اولیه - اولین کنگره بین المللی دانش آموزی زیست پزشکی