درباره ما

ICB Student, اولین کنگره بین المللی دانش آموزی زیست پزشکی است که به عنوان اولین کنگره دانش آموزی در سطح بین المللی، با هدف معرفی جدیدترین علوم فناوری محور در حوزه زیست شناسی و علوم پزشکی هر سال در تاریخ 3 لغایت 6 دی ماه 1397 به صورت آنلاین برگزار می گردد. کنگره بین المللی دانش آموزی زیست پزشکی، با هدف تعلیم دانش آموختگان آینده پزشکی و زیست شناسی، آشنایی آنان با مفاهیم علمی در علوم پایه و همچنین قرارگیری در فضای بین المللی در تلاش است تا بتواند گام موثری در آموزش پزشکی به نسل آینده این مرز و بوم بردارد. کنگره بین المللی دانش آموزی زیست پزشکی توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی و پژوهشگاه رویان، با حمایت معنوی بیش از 100 مرکز تحقیقاتی و بیمارستانی و با حمایت مادی انستیتو مطالعات بیولوژیکی و واکسن سازی نسیم برگزار می شود. زیست پزشکی می تواند این فرصت را برای دانش آموزان فراهم سازد تا بتوانند با پژوهش، و فناوری در کنار یکدیگر آشنا شوند.