کارگاه سیستم فاژی - آنتی بادیبرگزارکننده: دانشگاه علوم پزشکی تهران
مجری: دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی زیست پزشکی
نوع برگزاری: آنلاین

مقدمه ای بر ایمنی همورال و تکنولوژی های تهیه آنتی بادی منوکلونال درمانی

روش های مختلف نمایش سطحی

اصول روش نمایش فاژی و کاربرد آن

روش انجام فناوری نمایش فاژی برای جداسازی آتنی بادی منوکلونال

ظرفیت های کارگاه :
ظرفیت هر کارگاه : 10 نفر
مدت زمان برگزاری
سه روزه
سرفصل کارگاه
Introduction to Humoral Immunity and Monoclonal Antybody Technologies
Surface Display Technologies
Principles of Phage Display Technology and Its Application
Construction of Monoclonal Antibody Using Phage Display
امتیاز شرکت کنندگان
- صدور گواهینامه عالی بین الملل به تایید برگزارکنندگان (Gold Certificate) مورد تایید سوئیس
- گواهی تکنیک آموزی تخصصی (امتیاز لازم جهت اخذ بورسیه تحصیلی در دانشگاه های بین المللی)


اطلاعات بیشتر | سوالات متداول >
ثبت نام
هزینه ثبت نام به صورت آزاد : 470 هزار تومان
هزینه ثبت نام ویژه ثبت نام کنندگان در کنگره : 160 هزار تومان { راهنمایی بیشتر }

کارگاه سیستم فاژی - آنتی بادی