کارگاه فلوسایتومتریبرگزارکننده: دانشگاه علوم پزشکی تهران
مجری: دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی زیست پزشکی
نوع برگزاری: آنلاین

مقدمه ای بر اصول فلوسایتومتری و آشنایی با روش کار دستگاه فلوسایتپومتری

روش تهیه نمونه برای کار با دستگاه فلوسایتومتری

آنالیز داده ی حاصل از فلوسایتومتری با استفاده از نرم افزار

جداسازی سلول ها به روش FACS و MASC

ظرفیت های کارگاه :
ظرفیت هر کارگاه : 10 نفر
مدت زمان برگزاری
سه روزه
سرفصل کارگاه
Introduction to Flowcytometry and Flowcytometer
Sample Preparation for Flowcytometry Analysis Flowing Software
Data Analysis Using Flowing Software
Cell Seperation Using FACS and MACS Methods
امتیاز شرکت کنندگان
- صدور گواهینامه عالی بین الملل به تایید برگزارکنندگان (Gold Certificate) مورد تایید سوئیس
- گواهی تکنیک آموزی تخصصی (امتیاز لازم جهت اخذ بورسیه تحصیلی در دانشگاه های بین المللی)


اطلاعات بیشتر | سوالات متداول >
ثبت نام
هزینه ثبت نام به صورت آزاد : 400 هزار تومان
هزینه ثبت نام ویژه ثبت نام کنندگان در کنگره : 135 هزار تومان { راهنمایی بیشتر }

کارگاه فلوسایتومتری