کارگاه تولید آنتی بادی منوکلونالبرگزارکننده: دانشگاه علوم پزشکی تهران
مجری: دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی زیست پزشکی
نوع برگزاری: آنلاین

ساختار، عملکرد و موارد استفاده آنتی بادی

تولید آنتی بادی مونوکلونال و مهندسی آنتی بادی

آنتی بادی فراگمنت ها و تولید قطعه فاب در Ecoli

سیستم های بیانی پستانداران و تولید آنتی بادی مونوکلونال در سلول Cho

ظرفیت های کارگاه :
ظرفیت هر کارگاه : 10 نفر
مدت زمان برگزاری
سه روزه
سرفصل کارگاه
Antibody Structure, Function and Applications
Monoclonal Antibody Production and Antibody Engineering
Antibody Fragments
Mamalian Expression Systems and Antibody Production
امتیاز شرکت کنندگان
- صدور گواهینامه عالی بین الملل به تایید برگزارکنندگان (Gold Certificate) مورد تایید سوئیس
- گواهی تکنیک آموزی تخصصی (امتیاز لازم جهت اخذ بورسیه تحصیلی در دانشگاه های بین المللی)


اطلاعات بیشتر | سوالات متداول >
ثبت نام
هزینه ثبت نام به صورت آزاد : 420 هزار تومان
هزینه ثبت نام ویژه ثبت نام کنندگان در کنگره : 125 هزار تومان { راهنمایی بیشتر }

کارگاه تولید آنتی بادی منوکلونال