کارگاه آنالیز کروموزومیبرگزارکننده: دانشگاه علوم پزشکی تهران
مجری: دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی زیست پزشکی
نوع برگزاری: آنلاین

  مقدمه

 انواع کاریوتایپ

 اندیکاسیونهای انجام کاریوتایپ

دسته بندی انواع اختلالات قابل مشاهده در کاریوتایپ

اختلالت تعدادی

اختلالات ساختاری متعادل

اختلالت ساختاری نامتعادل

مثالهایی از کاریوتایپ های ابنورمال

ظرفیت های کارگاه :
ظرفیت هر کارگاه : 10 نفر
مدت زمان برگزاری
سه روزه
سرفصل کارگاه
Introduction and Principal of Karyotype
Indication of Karyotype
Numerical & Structural Chromosomal Abnormalities
Examples of Abnormal Karyotypes
امتیاز شرکت کنندگان
- صدور گواهینامه عالی بین الملل به تایید برگزارکنندگان (Gold Certificate) مورد تایید سوئیس
- گواهی تکنیک آموزی تخصصی (امتیاز لازم جهت اخذ بورسیه تحصیلی در دانشگاه های بین المللی)


اطلاعات بیشتر | سوالات متداول >
ثبت نام
هزینه ثبت نام به صورت آزاد : 390 هزار تومان
هزینه ثبت نام ویژه ثبت نام کنندگان در کنگره : 120 هزار تومان { راهنمایی بیشتر }

کارگاه آنالیز کروموزومی