کارگاه تکنیک های آزمایشگاه ژنتیک مولکولیبرگزارکننده: دانشگاه علوم پزشکی تهران
مجری: دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی زیست پزشکی
نوع برگزاری: آنلاین

واکنش زنجیره ای پلیمرازی - پی سی آر

ریل تایم پی سی آر

عیب یابی ژنی

الکتروفورز ژل آگارز - استخداج آر ان آ - سنتز سی دی ان ای

ظرفیت های کارگاه :
ظرفیت هر کارگاه : 10 نفر
مدت زمان برگزاری
سه روزه
سرفصل کارگاه
Polymerase Chain Reaction (PCR)
Real-Time Polymerase Chain Reaction (RTPCR)
Troubleshooting
Agarose Gel Electrophoresis - RNA extraction
امتیاز شرکت کنندگان
- صدور گواهینامه عالی بین الملل به تایید برگزارکنندگان (Gold Certificate) مورد تایید سوئیس
- گواهی تکنیک آموزی تخصصی (امتیاز لازم جهت اخذ بورسیه تحصیلی در دانشگاه های بین المللی)


اطلاعات بیشتر | سوالات متداول >
ثبت نام
هزینه ثبت نام به صورت آزاد : 480 هزار تومان
هزینه ثبت نام ویژه ثبت نام کنندگان در کنگره : 140 هزار تومان { راهنمایی بیشتر }

کارگاه تکنیک های آزمایشگاه ژنتیک مولکولی